______________________________________________________________________________________________________________________
Το εξειδικευμένο προσωπικό και ο εξοπλισμός της εταιρείας, μας
επιτρέπουν να προσφέρουμε υπηρεσίες όπως :


  • Διακρίβωση Οργάνων Πίεσης και Θερμοκρασίας.

  • Επισκευή και Συντήρηση καθώς και Ανακατασκευή
    Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

  • Σχεδιασμό Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

  • Εκγατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστημάτων
    Αυτοματισμού.
______________________________________________________________________________________________________________________
Τα προϊόντα της εταιρείας μας μπορείτε να τα προμηθεύεστε και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.b2b-store.com