Σχεδιασμός Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, καθώς και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστημάτων Αυτοματισμού.

Επισκευή και Συντήρηση καθώς και Ανακατασκευή Ηλεκτρομηχανικού Εξοπλισμού.

Διακρίβωση Οργάνων Πίεσης και Θερμοκρασίας.